Tandartsenpraktijk Tong
   Agaat 2
   3641 XB Mijdrecht

   0297 - 778 544

   info@tandartsenpraktijktong.nlPraktijk

 

behandelruimte

Tandartsenpraktijk Tong is sinds januari 2008 gevestigd aan de Agaat 3 te Mijdrecht. Het is een moderne praktijk waaraan twee tandartsen algemeen-practici en drie tandartsassistentes verbonden zijn en biedt een breed spectrum van tandheelkundige behandelingen aan, van zowel preventieve, conserverende, restauratieve als esthetische behandelingen.

Voor de wat meer bekende specialistische behandelingen zoals orthodontie, orale implantologie en parodontale chirurgie (bij ernstige aandoeningen van het tandvlees en kaakbot) verwijzen wij graag door naar specialisten en gespecialiseerde tandartsen met wie wij samenwerkingsverbanden hebben.

 

Openingstijden

 

Maandagen:      van 08.15 tot 21.15

Dinsdagen:        van 08.15 tot 17.15

Woensdagen:    van 07.45 tot 16.15

Donderdagen:   van 07.45 tot 21.15

Vrijdagen:         van 08.15 tot 17.15

 

Afspraken

                                                                                                                                      Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Reguliere afspraken kunt u vooralsnog alleen telefonisch of aan de balie maken.

 

 

Afzeggen van een afspraak

 

Door een tekort aan tandartsen en tandheelkundig personeel in Nederland wordt het in tandartspraktijken steeds drukker en worden wachttijden voor een behandeling steeds langer. Hierdoor wordt het nauwkeurig boeken van afspraken steeds belangrijker en verwachten wij van onze patiŽnten ook meer discipline om op geplande afspraken te verschijnen.

Heeft u een afspraak en bent u verhinderd?

Graag willen wij dat tenminste 2 werkdagen van te voren weten zodat wij een ander die op behandeling wacht, kunnen inboeken.

Heeft u op de maandag of de dinsdag een afspraak? Indien u verhinderd bent, zouden wij dat graag uiterlijk op de vrijdag daarvoor willen weten.

Dit is een nieuwe richtlijn opgesteld door de KNMT ( Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde) waarbij onze praktijk is aangesloten.

Indien u op de dag van uw afspraak niet aanwezig bent en u heeft zich niet tijdig afgemeld zonder een dwingende reden, dan zijn wij genoodzaakt de onbenutte tijd aan u in rekeniing te brengen. Hiervoor bestaat er dan ook een wettige tariefcode C90 ( niet nagekomen afspraak). In onze praktijk is het tarief vastgesteld op 15 Euro per 10 minuten.

 

Klachtenregeling

 

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor Ä75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

 

Spoedeisende hulp

behandelruimte2

 

Onze praktijk is aangesloten bij verschillende regionale klinieken in Amsterdam en in Utrecht die de hoofdtaak hebben om spoedgevallen te behandelen tijdens onze afwaezigheid.

Deze klinieken zijn onder andere;

- Dental 365 in Amsterdam 

   https://dental365.nl/

 

- OLVG ziekenhuis in Amsterdam 

   https://tandartsspoedpraktijk.nl/   

 

- De Mondzorgpoli. Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam

   https://www.mondzorgpoli.nl/

 

- TSP Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, Utrecht

   https://www.antoniusziekenhuis.nl/nieuws/tandartsspoedpraktijk-in-st-antonius-ziekenhuis

 


Indien de praktijk gesloten is, verneemt u via ons telefoonnummer meer informatie over deze klinieken en hun telefonische bereikbaarheid. Houd pen en papier bij de hand voor het noteren van de gegevens.

De rekening

 

De tandartsrekening bestaat uit verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Elke verrichting staat omschreven door een code en aan elke code is een tarief gekoppeld dat door de overheid is vastgesteld.

In onze praktijk wordt de facturering verzorgd door InfoMedics, een bedrijfstak van onze beroepsvereniging de NMT. Haar taak is het versturen en innen van rekeningen. Op deze manier hebben wij meer tijd voor het behandelen van patiŽnten, meer tijd voor u. U betaalt de nota aan InfoMedics en indien u een tandheelkundige verzekering heeft, stuurt u de nota door naar de verzekering waarna u het verzekerd deel van de nota terug ontvangt. Infomedics heeft afspraken met verschillende verzekeraars en wellicht ook met de uwe. In dat geval krijgt u slechts de rekening van het onverzekerd deel van de behandeling terwijl InfoMedics het verzekerd deel rechtstreeks bij uw verzekeraar int. Betalingsvoorwaarden vindt u aan de achterkant van iedere nota. Mocht u vragen hebben over de nota, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met InfoMedics:

Contactgegevens voor patiŽnten, cliŽnten en overige zorgafnemers

Website: www.infomedics.nl       

Telefoon: 0900 - 404 94 04 ( Ä 0,35 per gesprek)