Tandartsenpraktijk Tong
   Agaat 2
   3641 XB Mijdrecht

   0297 - 778 544

   info@tandartsenpraktijktong.nlPrivacyverklaring

   

Afbeeldingsresultaat voor avg    

Zorgvuldig met uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.In alle gevallen verwerkt Tandartsenpraktijk Tong alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Gegevens die u invult op deze website ( Inschrijfformulier) zullen niet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website Tandartsenpraktijk Tong, www.tandartsenpraktijktong.nl. Tandartsenpraktijk Tong hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op www.tandartsenpraktijktong.nl is J. Nai Chung Tong, praktijkeigenaar van Tandartsenpraktijk Tong, Agaat 2, 3641XB te Mijdrecht.Tandartsenpraktijk Tong behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Cookies

DeTandartsenpraktijk Tong-website maakt geen gebruik van cookies, kleine bestandjes om gegevens op te slaan. 

Mijdrecht 18-05-2018